GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Recht op bijstand: de subsidiemogelijkheden

Of u nu gaat scheiden met behulp van een mediator of ieder met een eigen advocaat, aan het inschakelen van deze professionals zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen echter sterk worden beperkt wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een vergoeding aan de mediator en advocaat. U betaalt slechts een eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beoordeelt met een inhoudelijke en financiële toets of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer dat het geval is, wordt een zogeheten toevoeging verstrekt.

De voorwaarden om subsidie te krijgen

Inhoudelijke en Financiële toets

Inhoudelijk komen veel onderwerpen op het gebied van het familierecht voor de subsidieregeling in aanmerking. Denk hierbij aan een echtscheiding, het verbreken van een samenwoning, maar ook een geschil over alimentatie, een zorgregeling voor kinderen of het afwikkelen van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Het moet wel gaan om een geschil dat u zelf niet kunt oplossen en het financiële belang mag niet te klein zijn. Ook voor een mediation kan een toevoeging worden verstrekt. Dat kan zowel voordat een procedure aanhangig is gemaakt, als na verwijzing door de rechtbank. Er vindt een financiële toets plaats. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt daarbij zowel naar uw inkomen als naar uw vermogen van 2 jaar vóór de aanvraag, het peiljaar. Bij een aanvraag in 2019 wordt gekeken naar het peiljaar 2018. De Raad vraagt deze gegevens, zowel van u als van uw partner, op bij de Belastingdienst. Als u óf te veel inkomen óf te veel vermogen heeft, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. Wanneer uw inkomen of vermogen na het peiljaar met tenminste 15% is gedaald en u op grond van uw huidige financiële situatie wel een toevoeging zou krijgen, dan kunt u een verzoek tot peiljaarverlegging doen.

De inkomensnorm

Gekeken wordt naar het verzamelinkomen per persoon. Er zijn twee mogelijkheden: 1. U woont samen met een minderjarig kind, al dan niet geboren uit uw relatie. Was het verzamelinkomen per persoon lager dan € 38.600,00 dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. 2. U woont alleen of nog samen met uw echtgenoot, zonder kind(eren). Was het verzamelinkomen per persoon lager dan € 27.300,00 dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging.

De vermogensnorm

Voor het begrip vermogen wordt aangesloten bij hetgeen u in uw belastingaangifte heeft ingevuld in box 3. Bij vermogen moet u denken aan spaargelden, maar ook aan waardepapieren zoals (lijfrente)polissen of aandelen/beleggingen. De overwaarde in een eigen, zelf bewoonde woning valt hier niet onder. Ook hier geldt weer: als u meer vermogen heeft dan het vrij te laten vermogen, zal uw aanvraag worden afgewezen. Het vrij te laten vermogen voor 2019 bedraagt € 30.360,00.

Korting op griffierecht

Bij het voeren van een procedure brengt de rechtbank administratiekosten in rekening, het griffierecht. Wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging, dan krijgt u korting op het griffierecht. De kosten voor het griffierecht zijn dan € 40,50 per persoon, in plaats van € 148,50.

Let op: de resultaatstoets

Als de zaak is afgerond, vindt nog een financiële toets plaats door de Raad, waarbij beoordeeld wordt wat de financiële opbrengst is geweest van de zaak. De overwaarde van een woning telt dan wél mee, echter alleen in geval van verkoop of bij uitkoop door de voormalige partner. Aanspraken op alimentatie tellen niet mee. Wanneer blijkt dat de opbrengst meer bedraagt dan 50% van het heffingsvrije vermogen, dan wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken. U moet de kosten van de advocaat/mediator dan alsnog helemaal zelf betalen. Het is dus van belang om al bij de start van de zaak een inschatting te maken van de consequenties van de resultaatstoets.

Direct scheiding aanvragen?

Ons team van ervaren echtscheidingsexperts staat geheel vrijblijvend voor u klaar.

  • KENNISMAKINGSGESPREK AANVRAGEN

  • UW GEGEVENS

Menu